Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utförlig förteckning som upprättades till varje generalmönstring. Generalmönsterrullorna innehöll information om soldaterna och deras tjänstgöring.

Finsk beskrivning

pääkatselmusluettelo*

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 564 (pääkatselmus).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/