Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid krigsmakten anställd person som utbildades till fyrverkare.

Finsk beskrivning

ammustenvalmistajaoppilas*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk