Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Soldat tillhörande ett militärt förband med uppgift att sköta transporten av krigsmateriel och byggandet av krigsbroar.

Finsk beskrivning

pioneeri

siltojen rakentamiseen ja sotamateriaalin kuljettamiseen erikoistunut sotilas; Pioneerin vanhempi nimitys.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 699.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk