Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär grad som förekom i den svenska armén mellan åren 1648 och 1705. Fältmarskalklöjtnanten var underordnad rikstygmästaren, som i rang stod närmast efter fältmarskalken.

Finsk beskrivning

kenttämarsalkkaluutnantti

sotilasarvo Ruotsin armeijassa 1648–1705

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/