Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär värdighet som infördes i Sverige under 1500-talet. Fältmarskalken var ursprungligen underordnad generalfältöversten och dennes löjtnant och tillsattes endast för ett visst krigsföretag. Under trettioåriga kriget blev fältmarskalken befälhavare över en självständigt opererande här. I Ryssland utgjorde fältmarskalk den första rangklassen i den militära rangtabellen som introducerades på 1700-talet och som var i bruk under autonoma tiden. I Finland befordrades försvarsrådets ordförande general Gustaf Mannerheim år 1933 till fältmarskalk.

Finsk beskrivning

sotamarsalkka

Sotilasarvo, joka otettiin käyttöön Ruotsissa 1500-luvulla. Oli alun perin ylipäällikön ja hänen luutnanttiensa alainen ja toimi vain tietyissä sotatehtävissä. 30-vuotisen sodan aikana sotamarsalkasta tuli itsenäisesti toimivan armeijan komentaja. Suomessa nimitettiin vuonna 1933 puolustusneuvoston puheenjohtaja C.G.Mannerheim sotamarsalkaksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 51, 85.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Andra språk

Tyska Feldmarschall, Generalfeldmarschall
Ryska general-fel´dmaršal (general-anšef under Peter den store)