Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som grundades i Borgå 1923. Grunden är inte geografisk utan språklig. Det omfattar samtliga svenskspråkiga församlingar i Finland och de tvåspråkiga församlingar som har svensk majoritet. Också den tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland samt den rikssvenska Olaus Petri församlingen ingår i stiftet.

Finsk beskrivning

Porvoon hiippakunta; 1923 ruotsinkielisiä kuntia varten perustettu hiippakunta

Källor

Inga källor