Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Församling utan fastslaget territorium, icke territoriell församling. Dylika församlingar förekom under svenska tiden vid hovet (hovförsamlingen) och militären samt för viss språk- eller yrkesgrupp (Tyska och Finska församlingen i Stockholm). Exterritoriella församlingar finns sedan autonoma tiden närmast inom frikyrkor och andra kyrkliga samfund.

Finsk beskrivning

ylialueellinen seurakunta*, eksterrioriaalinen seurakunta

Seurakunta, jolla ei ole tiettyä geografista aluetta, kuten esimerkiksi hoviseurakunta tai kieliryhmien seurakunnat.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 226.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 477. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

icke-territoriell församling