Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt för undervisning i vävning. Vävskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

kudontakoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org