Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Yrkesman vid Statsjärnvägarnas linjeförvaltning. Efter 1922 förekom gasmästare vid linjeförvaltningens depåsektioner.

Finsk beskrivning

kaasumestari (Valtionrautatiet)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 763.

Andra språk

Inga termer på andra språk