Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Trädgårdsskolorna som inrättades från 1880-talet upprätthölls till en början med statsunderstöd av enskilda trädgårdssällskap eller personer. För högre utbildning i trädgårdsskötsel fanns trädgårdsinstitut. Trädgårdsskolorna verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

puutarhurikoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 798. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 619.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skola i trädgårdsskötsel