Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsrådets sammanträde där regeringen kollegialt fattar beslut på föredragning av en tjänsteman. Vid Statsrådets allmänna sammanträde utarbetas förslag till avgörande i ärenden som ska avgöras av republikens president, samt utfärdas Statsrådets beslut och Statsrådets meddelanden, redogörelser och skrivelser till riksdagen. Ordförande vid Statsrådets allmänna sammanträde är statsministern. Justitiekanslern är närvarande vid sammanträdet.

Finsk beskrivning

Valtioneuvoston yleisistunto

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Kabinettsitzung