Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läroanstalt för högre utbildning inom hemslöjd, vilken gav kompetens att arbeta som instruktör eller lärare i hemslöjd. Hemslöjdsläroinstituten verkade under Lantbruksstyrelsens tillsyn.

Finsk beskrivning

käsiteollisuuskoulu

kotiteollisuuskoulu

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 894.

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 , 63.