Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handlingar som gällde skatteförmedlingar. År 1833 fastslogs att förmedlingsakterna av landshövdingen skulle skickas till senaten för att ett förmedlingsmål skulle kunna prövas.

Finsk beskrivning

veronvähennysasiakirja

Asiakirjat, jotka koskivat veronvähennyksiä. 1833 päätettiin, että maaherran tuli lähettää veronvähennysasiakirjat senaatin tutkittavaksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1024.