Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av lantdagen/riksdagen utsedd delegation som handhade vårdnaden över den statliga konstsamlingen som grundade sig på dr Herman Frithiof Antells testamentariska donation. Delegationen grundades 1894 och upphörde 1977 när dess uppgifter övertogs av Museiverket.

Finsk beskrivning

Antellin valtuuskunta; Antellin kokoelmien hoidosta vastannut valtiopävien valtuuskunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

lantdagens delegation för de Antellska samlingarnas vård
Ständernas delegation för de Antellska samlingarnas vård