Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av den regionala militära indelningen som infördes i Sverige under 1790-talet.

Finsk beskrivning

Suomen ylipäällystö*

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid