Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär titel i Ryssland från och med 1796. Generalerna av kavalleriet tillhörde den andra rangklassen i den militära rangtabellen. Tilltal: ”Vaše vysokoprevoshoditel´stvo”.

Finsk beskrivning

ratsuväenkeraali

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska General der Kavallerie
Ryska general ot kavallerii