Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privat statsstödd och avgiftsfri tvåklassig skola för klockare och organister, med tyngd på kyrkomusik. För inträde krävdes högre folkskola eller därmed jämförliga kunskaper, och anlag för musik. För inträde i organistklassen krävdes dessutom insikt och praktisk skicklighet i tonträffning och orgelspelning samt vissa förkunskaper i tonkonstens teori. De första skolorna grundades i Åbo 1877, 1883 i Helsingfors och 1893 i Viborg. Under åren 1882–1893 verkade också en klockar-organistskola i Uleåborg. Inrättningarna bytte förmodligen efter 1939 namn till kantororgelnistskolor när benämningen klockare ersattes med kantor.

Finsk beskrivning

lukkari- ja urkurikoulu

Källor

Nationalbibliotekets digitala samlingar: Tidningar. Titlar enligt utgivningsår, http://digi.nationalbiblioteket.fi/sanomalehti/titles

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 259.

Spegeln-portalen. Samlingsplats för ett flertal av Åbo Akademis samlingar. Åbo Akademi , 13529.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Dåtida finska lukkari ja urkurikoulu; lukkarinkoulu; urkurinkoulu

Synonymer

klockar-orgelnistskola
orgelnistskola