Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet benämning på skogvaktare inom forstförvaltningen.

Finsk beskrivning

metsänvartija

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 492-493.

Hertz, Martti , Metsähallitus 1859–1934 , Helsinki: Suomen metsätieteellinen seura 1934 , 10.

Kallio, O.A. , Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. (Diss.) , Helsinki: 1901 , 215.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 166-167.

Andra språk

Ryska lesnoj storož
Tyska Waldwächter