Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland underordnad kanslitjänsteman vid ämbetsverk för kansliuppgifter. Under lilla ofreden förekom en sådan tjänst vid den ryska ockupationsförvaltningen i Finland. Underkanslisttjänster fanns även vid ämbetsverk i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

alikanslisti

Källor

Inga källor

Andra språk

Ryska podkanceljarist
Tyska Unterkanzellist