Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsanställd med uppgift att ha hand om rådhusklockan och dess urverk. Även städer i Gamla Finland hade anställda urställare.

Finsk beskrivning

kaupungin kellonasettaja

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 654, 657, 659.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 186.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

klockställare
stadens urmakare
urmakare