Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland stadsanställd klockringare med uppgift att sköta klockringningen i stadens klocka.

Finsk beskrivning

kaupungin kellonsoittaja

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 , 61.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 300 (kellonsoittaja).

Andra språk

Ryska gorodskoj ponomar
Tyska Stadtglöckner