Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland förekommande fältskärstjänst i kretsarna under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

alivälskäri (Vanha Suomi)

Källor

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 149, 151.

Andra språk

Tyska Unterfeldscher