Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finsk beskrivning

alitullaaja*, alitullivirkailija*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk