Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den fattigvård en fattig person hade rätt till på den ort där han eller hon hade hemortsrätt. Om den fattiga hade hemortsrätt i en annan kommun än där han eller hon bodde kunde personen eventuellt få fakultativ fattigvård.

Finsk beskrivning

täysimittainen köyhäinhoito, täysimittainen köyhäinavustus

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Andra språk

Dåtida finska täysi ja alituinen vaivaishoito; täydellinen vaivaishoito

Synonymer

full och ständig fattigvård