Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Frivillig fattigvård eller den fattigvård som ett fattigvårdssamhälle från 1879 kunde erbjuda en fattig som hade hemortsrätt i en annan kommun och som berättigade kommunen i fråga att ansöka om ersättning från hemkommunen.

Finsk beskrivning

vapaaehtoinen köyhäinhoito

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 99.

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 441. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska vapaaehtoinen vaivaishoito, hyväntekeväisyys, yksityinen köyhäinhoito

Synonymer

frivillig fattigvård