Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Moment i årsräkenskapen. I allmänhet bestod överleverering av sådana medel som uppbördsmannen själv skjutit till för att täcka en brist i uppbörden.

Finsk beskrivning

liikasuoritus

Vuositilityksen kohta, muodostui yleensä perijän itse lisäämistä varoista vajauksen peittämiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1047.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska liikasuoritus