Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland, förutom överlåtelse av skatteintäkterna från kronohemman till personer tillhörande adeln med ärftlig eller tidsbegränsad besittningsrätt, även benämning på komplex av hemman som överlåtits på detta sätt.

Finsk beskrivning

lahjoitusmaa, donaatio

Lahjoituksena saatu maaomaisuus.

Källor

Inga källor

Andra språk

Tyska Donationsgut
Ryska vladel´českaja dača, žalovannoe imenie, donacionnoe imenie