Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gåva, ofta en mer betydande sådan avsedd för allmännyttiga ändamål. Under medeltiden avsåg donation ofta en gåva till kyrkor eller kloster, medan termen under 1500- och 1600-talet betecknade en ärftlig förläning.

Finsk beskrivning

lahjoitus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/