Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bonde med landborätt till hemman på donationsgods i Viborgs län 1826–cirka 1867(–1917).

Finsk beskrivning

lahjoitusmaan lampuoti

lahjoitusmaan vuokratilallinen (Viipurin lääni)

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 361.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 395, 404–405.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1826–ca 1867(–1917)

Synonymer

donationslandbo