Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänt: offergåva till kyrkan som givits till fördel för den egna eller någon annans frälsning. I landskapslagarna betecknade själagåva också prästens rätt till vissa avgifter efter den döde. Donationer av jord var strängt reglerade.

Finsk beskrivning

pelastuslahja*

Kirkolle annettu lahjoitus oman tai jonkun muun pelastukseksi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 225ff.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XV: 314f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

donatio pro anima
donatio pro salute
själaavgift