Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under stora ofreden av den ryska militärförvaltningen i västra Finland före 1717 för kort tid tillsatt styresman i några sådana städer som saknade fungerande magistrat. Dessa stadsförmän tillhörde den inhemska befolkningen.

Finsk beskrivning

kaupungin esimies*

Kaupunginjohtaja isonvihan aikaan kaupungeissa, joilla ei ollut toimivaa maistraattia.

Källor

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 , 141.

Andra språk

Inga termer på andra språk