Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland uppburen stationsskatt som erlades i penningar.

Finsk beskrivning

stationivero*

Vanhan Suomen alueella rahassa peritty vero.

Källor

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 56.

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 , 179.

Andra språk

Dåtida finska stationirahat
Tyska Stationsgelder