Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för vissa tjänstemän inom den militära förvaltningen.

Finsk beskrivning

sotakamreeri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare