Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Krigskollegium som ansvarade för arméförvaltningens kassa.

Finsk beskrivning

sotakasööri*

sotakollegion virkamies, joka vastasi armeijan hallinnon kassasta

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 16.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/