Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lotsdistrikt som grundades 1756 i och med en uppdelning av det Norra Lotsdistriktet. Östra Lotsdistriktet innefattade Finland och Åland.

Finsk beskrivning

Itäinen luotsipiiri

Källor

Inga källor