Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den mottagande statens medgivande för utländsk konsul att bedriva sin verksamhet.

Finsk beskrivning

eksekvaturi

Källor

Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 , 4.

Varför diplomati? En informationsskrift från Utrikesdepartementet , Stockholm: Utrikesdepartementet 1987 , 57.

Andra språk

Inga termer på andra språk