Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning till år 1905 på sammankomst för de röstberättigade medlemmarna i ortodox församling för behandling av ärenden rörande främst församlingens egendom och ekonomi men även bl.a. barnundervisning.

Finsk beskrivning

yleinen kirkonkokous

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 12/1883.

Andra språk

Ryska obščaja cerkovnaja shodka