Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Akademilärare av magistersgrad som sedan 1700-talet undervisade studenterna vid sidan av professorerna. De var efter 1767 befriade från mantalspenningar och utgjorde föregångare till docenter av doktorsgrad som infördes på 1800-talet.

Finsk beskrivning

opettavat maisterit

Oppiarvoltaan maisterintasoiset opettajat akatemiassa, jotka 1700-luvultalähtien toimivat professorin ohella opetuksessa. Toimi oli vapautettu henkiverosta vuonna 1767 ja se oli edelläkävijä 1800-luvulla syntyneelle tohtorinarvoisten dosenttien virkakunnalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 585.

Andra språk

Inga termer på andra språk