Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Certifikat på i Finland tillverkade varor, vanligen i form av magistratens stämpel på varan. Magistratssigill krävdes efter 1827 på varor som fördes till Ryssland för försäljning.

Finsk beskrivning

maistraatinleima

Alkuperätodistus, joka leimattiin Suomessa valmistettuihin tavaroihin, yleensä maistraatin leimana tavarassa. Vaadittiin vuodesta 1827 tavaroilta, joita myytiin Venäjälle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 655.