Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis på att en kofferdisjöman var inskriven vid sjömanshuset och för längre eller kortare tid av föregående år varit i sjöfart på ett handelsfartyg eller lagligen varit hindrad av sjukdom. Sjömanshusbevis förutsattes efter 1748 av kofferdisjöfolk (understyrmän, båtsmän, timmermän, konstaplar, matroser med flera på inhemska handelsfartyg) för befrielse från alla personella utskylder och pålagor till kronan.

Finsk beskrivning

merimieshuonetodistus

Kirjallinen todistus siitä, että kauppa-aluksen merimies oli kirjoilla merimieshuoneella ja että hän oli edellisen vuoden aikana ollut kauppa-aluksen matkassa tai laillisesti sairauden takia estyynenä työstä. Todistus vaadittiin vuodesta 1748 kauppa-alusten merimiehiltä vatsineeksi vapautuksesta kruunulle maksettavista veroista ja rasituksista.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 593–594.