Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fanbärare vid truppförband eller truppenhet (i kompanier eller skvadroner och dylikt) indelade huvudsakligen i administrativ enhet varöver en fältöverste förde befälet. Sedermera användes termen om fanbärare vid sådant förband inom armén och kustartilleriet som normalt stod under befäl av en överste och bestod av ett bestämt antal bataljoner respektive skvadroner eller divisioner etcetera. Fänrik av regementen var skyldig att erlägga bland annat slottshjälpen.

Finsk beskrivning

rykmentinvänrikki

Lipunkantaja joukko-osastossa tai yksikössä, jota johti sotaeversti. Myöhemmin lipunkantaja armeijan tai rannikkotykistön joukko-osastossa, joka normaalisti on everstin komennossa. Oli velvollinen maksamaan linnaveroa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk