Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet den högste befälhavaren över en arméstyrka. Titeln försvann under 1600-talet i samband med att generalsgraden började tas i bruk.

Finsk beskrivning

sotaeversti, kenttäeversti

Armeijan joukko-osaston komentaja 1500-luvulla sekä 1600-luvun alussa. Sotilasarvo katosi, kun käyttöön otettiin kenraalinarvo.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 246. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sotaeversti