Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fältdomstol i andra instans under krig, stadgad 1920–1952 och verksam 1939–1945.

Finsk beskrivning

kenttäylioikeus

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2171.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Självständighetstiden

1900-tal

1920–1952
1939–1945

Synonymer

fältöverrätt