Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på omslag, emballage under perioden 1822–1917. Tara förekom särskilt inom tullförvaltningen, där det innebar att varors nettovikt förtullades, medan vikten för omslaget avdrogs enligt en särskild tariff för olika tara.

Finsk beskrivning

taara, pakkauksen paino

Tavaran brutto- ja nettopainon erotus eli nimitys tavaran pakkaukselle ja sen painolle aikavälillä 1822–1917. Termiä taara käytettiin erityisesti tullihallinnossa, jonka piirissä se tarkoitti, että tavaroista maksettiin tullimaksu niiden nettopainon mukaan ja pakkauksen paino vähennettiin mittaussummasta erilaisia taaroja varten kehitetyn tariffin mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 680.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska taara, päällyspaino