Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Protokoll över (brev)kartbok med vilket postmästare kunde spåra varje försändelse från postkontoren. Allmännare: koncept, kladdlapp. Under 1600-talet användes termen också om kasserat skrivpapper som användes till omslag, bränsle eller underlag för tapeter m.m., under 1700-talet också om ändring (i manuskript) genom tillägg, överstrykning eller radering.

Finsk beskrivning

makulatuuripaperi

postimestarin lähetysten seuraamiseen käyttämä kirjekartasta laadittu pöytäkirja

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 89.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska makulatuuri; pöytäkirja johon oli jäljennetty jokainen lähtevä kirjekartta