Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Oberoende av varans art på viss tid uppskjuten skyldighet att betala tullavgift på de importerade varor som lagrades i tullens förråd eller om rätten till gratis lagring av vissa av staten fastställda viktiga handelsvaror, till exempel salt. Nederlagsfriheten infördes 1784.

Finsk beskrivning

varastointioikeus

Vuonna 1784 käyttöön otettu käsite, joka sisälsi oikeuden varastoida tuontitavaraa tietyn aikaa ilman tullivelvoitetta tullin varastossa tai oikeuden varastoida ilmaiseksi tiettyjä valtion vahvistamia tärkeitä kauppatavaroista, kuten suolaa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 677.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Andra språk

Dåtida finska varastoonpano-oikeus

Se vidare