Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som från 1700-talet och under autonoma tiden erlades till staten för varor som lastades i tullförråd i stället för att genast föras in i landet.

Finsk beskrivning

tullivarastomaksu

Maksu, joka piti maksaa valtiolle 1700-luvullla ja autonomian aikana tavaroista, joita ei kuljetettu välittömästi maaseudulle, vaan säilytettiin tullivarastossa.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/