Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lager för lagring av handelsvaror, huvudsakligen i förbindelse med import och export. Lagret upprätthölls och förvaltades av tullkammaren i staden.

Finsk beskrivning

tullivarasto

Pääasiassa vientiin ja tuontiin tarkoitettujen kauppatavaroiden säilytykseen tarkoitettu varasto. Varaston ylläpidosta ja hallinnasta vastasi kaupungin tullikamari.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 677.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/