Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som var avsedd att uppbäras i Karelen 1776–1778 av varje hemman, såväl frälse- som kronohemman, för att upprätthålla en värvad jägarkår. Den uppbars i praktiken till 1806 och därefter tills dess att storskiftet blivit genomfört i socknen. Jägareskatten utgick i spannmål och penningar efter arvio rubeltalet.

Finsk beskrivning

jääkärivero

Karjalassa vuosina 1776–1778 jokaiselta tilalta, myös rälssi- ja kruununtiloilta, peritty vero, jolla kustannettiin värvätyn jääkärirykmentin ylläpito. Sitä kannettiin vuoteen 1806 asti ja sen jälkeenkin aina isojaon päättymiseen asti. Se maksettiin viljassa ja rahassa arvioruplan mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 717.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska jääkärivero