Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond som uppbar årlig jägarskatt såväl av krono- som frälsehemman för försvarsverket i Karelen som efter 1739 inte byggde på rotering. Fonden inrättades 1776 på allmogens bevåg för uppställande av en jägartrupp. År 1788 föreslogs att man skulle inrätta ett frivilligt lantvärn, varvid de hemman som inte deltog skulle erlägga jägarskatten. Lantvärnet blev oförverkligat. År 1803 föreslogs roteringen bli införd i Karelen, vilket också misslyckades. År 1806 fastslogs jägareskatten tills storskiftet var slutfört.

Finsk beskrivning

Karjalan jääkärirahasto (sotilaskassa)

Rahasto, joka peri vuosittaista jääkäriveroa viljassa ja rahana jokaiselta tilalta sekä kruunu- ja rälssitiloilta Karjalan puolustuslaitosta varten. Karjalassa ei ollut sotilaallista ruotujakolaitosta. Rahasto perustettiin vuonna 1776 kansan hyväksynnällä jääkärijoukko-osaston perustamiseksi. Vuonna 1788 ehdotettiin vapaaehtoisten maanpuolustusjoukkojen perustamista sekä jääkäriveroa joukkojen perustamiseen osallistumattomille tiloille. Puolusjoukot eivät toteutuneet, mutta jääkärivero jäi ja se säilyi aina isojaon valmistumiseen asti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 717–718.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 108.

Andra språk

Dåtida finska Karjalan jääkärirahasto

Synonymer

jägarskatten